logare  |  registrare

Limba română

Doina
 • Doina
 • Doina este o specie literară specifică poporului român, prin care acesta îşi exprimă o mare varietate de sentimente, în special de dor şi de jale
Domnul Goe de I.L.Caragiale
 • Domnul Goe de I.L.Caragiale
 • Schita „D-l Goe…” face parte din volumul „Momente, Schite si Povestiri”. Schita este un text narativ de dimensiuni reduse,avand acţiunea limitata la un singur episod din viata unor...
DOSOFTEI
 • DOSOFTEI
 • Mitropolit al Moldovei, luptător pentru introducerea românei ca limbă bisericească, Dosoftei şi-a adus contribuţia la edificarea limbii şi litera­turii române prin bine cunoscuta...
Duiliu Zamfirescu — Viata la tară
 • Duiliu Zamfirescu — Viata la tară
 • Viaţa la ţară este un roman realist, fiindcă tema o formează viaţa rurală românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea, marcând momentul de apus al clasei feudale şi apariţia...
Dumitru Radu Popescu —Aceşti îngeri trişti
Elena Văcărescu
 • Elena Văcărescu
 • Elena Văcărescu aduce la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea o poezie romantică autentică, de specific naţional, deşi scrie în limba...
Emil Cioran — Amurgul gândurilor
Emil GÂRLEANU
 • Emil GÂRLEANU
 • Prozator şi publicist, Emil Gârleanu se înscrie în proza românească de la începutul veacului XX,fiind apreciat îndeosebi...
Eugen Barbu — Groapa
 • Eugen Barbu — Groapa
 • Romanul Groapa are ca temă viaţa socială sordidă a periferiilor bucureştene, iar ideea este că o lume de declasaţi, delincvenţi, rataţi, trebuie asanată de un proces...
Eugen Ionescu - Cântăreaţa cheală
 • Eugen Ionescu - Cântăreaţa cheală
 • Cântăreaţa cheală este o dramă absurdă, nonconformistă, care are „spiritul contradicţiei "ca. temă, iar ca idee mesajul că orice egoism împins...
Expresionismul
 • Expresionismul
 • Expresionismul este o reacţie împotriva tehnicizării, care distruge natura, a standardizării şi a îngrădirii libertăţilor democratice
Fănuş Neagu — Acasă
 • Fănuş Neagu — Acasă
 • Ideea este că, dacă relaţiile de producţie capitaliste au început distrugerea satului patriarhal, procesul a fost continuat şi desăvârşit de relaţiile de producţie socialiste
François Villon - Balade
G. Călinescu — prozator realist
 • G. Călinescu — prozator realist
 • Lipsa principiilor morale şi a credinţei în Dumnezeu — cauză a prăbuşirii eroilor: Simion, alienat, se crede Iisus Hristos; Titi — lipsit de inteligenţă; Aurica ratează orice drum...
Gala Galaction
 • Gala Galaction
 • Activitatea sa literară cuprinde nuvele şi romane dintre care amintim: Bisericuţa din Răzoare, Gloria Constantini, Clopotele Mănăstirii Neamţu, La ţărmul mării, La Vulturi,...
Gala Galaction — La Vulturi!
 • Gala Galaction — La Vulturi!
 • Ideea este că libertatea socială şi independenţa naţională se dobândesc şi se păstrează cu multe jertfe şi suferinţe. In acest sens, nuvela tratează viaţa unui personaj, simbol al poporului...
Geo Bogza — Cartea Oltului
 • Geo Bogza — Cartea Oltului
 • Reportajul Cartea Oltului poate fi interpretată ca un roman, fiindcă aduce imaginea unui univers social-uman, esenţializează trăsăturile prototipului uman carpato-dunărean
Geo Dumitrescu — Libertatea de a trage cu puşca
George BACOVIA
 • George BACOVIA
 • George Bacovia (pseudonimul lui Gheorghe Vasiliu; în familie i se spunea Iorgu, Iorguţ) s-a născut la 4 septembrie 1881 la Bacău. Este fiul Zoiţei Langa şi al lui Dimitrie Vasiliu, comerciant în...
George Bacovia — Decembre
 • George Bacovia — Decembre
 • Decembre este o meditaţie simbolistă, fiindcă eroii sunt sugeraţi, sunt doar nişte simboluri în împrejurări simbolice
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com