logare  |  registrare

Filosofie

Prezentarea şi ascultarea eficientă
 • Prezentarea şi ascultarea eficientă
 • Pentru cele mai multe dintre persoane, începutul conversaţiei înseamnă angajarea în mica discuţie (desemnînd abordarea unor teme fără importanţă, exterioare, cum ar fi...
Conştiinţa ca reflectare şi activitate
 • Conştiinţa ca reflectare şi activitate
 • Reflectarea este o însuşire universală a materiei, ce rezidă în capacitatea obiectelor de a reproduce adecvat diferite trăsături, caracteristici structurale şi relaţii ale altor...
Cunoaşterea lumii şi esenţa practicii
 • Cunoaşterea lumii şi esenţa practicii
 • Cunoaşterea este  proces de reflectare a realităţii obiective în conştiinţa oamenilor, proces de activitate creatoare de căpătare, reproducere şi funcţionare a cunoştinţelor. Cunoaşterea...
Dialectica şi alternativele ei
 • Dialectica şi alternativele ei
 • Dialectica este noţiune filosofică, care la origine în antichitate înseamna arta dialogului, măiestria de a ajunge la adevăr  prin discuţie, prin descoperirea contrazicerilor...
Concepţia filosofică despre lume: existenţa şi materia
Filosofia clasică germană
 • Filosofia clasică germană
 • Filosofia clasică germană ocupă  o perioadă relativ scurtă, care este mărginită cu anii 80 a sec XVIII dintr-o parte şi anul 1831 (anul morţii lui Hegel ) din altă parte. Însă din punct de vedere...
Filosofia occidentală contemporană
 • Filosofia occidentală contemporană
 • Există mai multe păreri despre începutul filosofiei contemporane. Unii socot, că filosofia contemporană este o filosofie neclasică şi se începe după filosofia clasică germană. Alţii...
Filosofia socială
 • Filosofia socială
 • Filosofia socială însă se străduie să cuprindă viaţa socială în ansamblu, să examineze în întregime instituţiile sociale şi esenţa lor. Un aspect important al filosofiei...
Filozofia epocii moderne
 • Filozofia epocii moderne
 • Pentru filozofia epocii moderne este caracteristic gnoseocentrism, în centrul cercetărilor filozofice devin problemele gnoseologice. Ştiinţele experimentale care se dezvoltă foarte puternic...
Filozofia medievală
 • Filozofia medievală
 • Filozofia medievală ocupă o mie de ani – din sec. V  - VI pînă în sec. XIV – XV,acesta este perioada căderii imperiului Roman şi instaurarea feudalismului. Pentru...
Filozofia Renaşterei
 • Filozofia Renaşterei
 • Epoca Renaşterei în Europa a avut loc în sec. XV – XVI şi este perioada de trecere de la epoca medievală la epoca modernă, este perioada declinului şi crizei feudalismului şi...
Filozofia, obiectul şi rolul ei în societate
 • Filozofia, obiectul şi rolul ei în societate
 • Filozofia este una din principalele forme a manifestării spiritului uman, conştiinţei umame. Ea este teoria despre lume şi om în unitatea lor dialectică. Denumirea filozofiei provine de la...
Logica şi rolul ei în activitatea medicală
 • Logica şi rolul ei în activitatea medicală
 • Logica este disciplina care se ocupă cu gîndirea şi legile ei. Însă cu gîndirea se ocupă mai multe discipline – filozofia, informatica, pedagogia, psihologia, fiziologia, psihiatria ş.a
Problema omului în filosofie
 • Problema omului în filosofie
 • Omul este treaptă superioară în dezvoltarea organismelor vii pe pămînt, noţiune generală pentru semnificaţia unui reprezentant a speciei Homo Sapiens. El este o fiinţa  biosocială,...
Problemele filosofice ale informaticii. Informatizarea şi intelectualizarea societăţii
Progresul social şi problemele globale
 • Progresul social şi problemele globale
 • Prognoza  este o previziune ştiinţifică, bazată pe cunoaşterea legităţilor obiective şi constă un descrierea concretizată a viitorului. Prognoza trebuie să răspundă la următoarele untrebări:...
Sinergetică şi importanţa ei în ştiinţa şi practica contemporană
Tipurile istorice de filosofie
 • Tipurile istorice de filosofie
 • Filozofia apare în antichitate atunci cînd în societate se petrec  schimbări radicale, cînd se schimbă relaţiile social-economice, cînd se schimbă modul de viaţă...
Istoria filosofiei
 • Istoria filosofiei
 • Conceptia despre lume este unul din principalele componente ale consteintei omului, ea reprezinta un fenomen social si spiritual, adica nu se transmite prin eriditate dar se formeaza pe...
Viața lui Arhimede
 • Viața lui Arhimede
 • Arhimede s-a nascut la Siracusa (Sicilia), si a fost educat in Alexandria. A fost unul dintre cei mai cunoscuti matematicieni si inventatori din Grecia Antica
Accesati Zakusi.net