logare  |  registrare

Istoria

Istoria este atât studiul faptelor și al evenimentelor trecutului, cât și, prin sinecdocă, ansamblul lor

Politica in domeniul concurenței
 • Politica in domeniul concurenței
 • Raţiunea principală de a fi a politicii în domeniul concurenţei (PDC) este determinată de faptul că piaţa nu poate, în mod natural, să funcţioneze normal, fiind necesare intervenţii din afară, care...
Politica in domeniul concurenţei-PDC
 • Politica in domeniul concurenţei-PDC
 • Conform teoriei economice, creşterea concurenţei pe piaţă va conduce la o mai bună alocare a resurselor, ca urmare a faptului că preţurile bunurilor şi serviciilor vor tinde către nivelul...
Politică pe bani publici
 • Politică pe bani publici
 • Ideea că utilizarea transparentă, responsabilă şi în conformitate cu legea a resurselor publice constituie una din premizele majore ale „integrităţii publice” a devenit...
Politica privind concurenta
 • Politica privind concurenta
 • Trăsăturile distinctive ale politicii privind concurenţa în Uniunea Europeană sunt: baza solidă conferită prin Tratate, faptul că nu a înlocuit politicile privind concurenţa din Statele...
Politica socială a UE
 • Politica socială a UE
 • Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţionează in acele sectoare de activitate ce afectează sau...
Politici sociale
 • Politici sociale
 • Consolidarea dialogului si a cooperarii in sectorul social. Asigurarea unei armonizгri a standardelor si a practicilor in domeniul social si a politicii de ocupare a fortei de munca din tara cu...
Politici sociale în uniunea europeană: concluzii pentru Republica Moldova
Politicile economice ale Uniunii Europene
 • Politicile economice ale Uniunii Europene
 • Politicile economice reprezintă o formă de intervenţionism în mecanismul pieţei prin utilizarea unui număr de instrumente, strategii, planuri şi reglementări juridice
Probleme generale ale protoistoriei
 • Probleme generale ale protoistoriei
 • Printr-o definiţie concisă, metalurgia a însemnat asimilarea de cunoştinţe tehnice si succesiunea unor operaţii precum: mineritul, reducerea minereului, turnarea în tipare, tipologia pieselor şi...
Războaiele daco-romane şi consecinţele lor
 • Războaiele daco-romane şi consecinţele lor
 • Dacii sau geţii fac parte din marele grup etnic al tracilor şi constituie cea mai însemnată ramură a lui, având o civilizaţle, o cultură şi o istorie politică pe care n-a egalat-o nici o altă...
Reforma administratiei publice centrale si locale
Reforma agriculturii
 • Reforma agriculturii
 • Perfectionarea sistemului de inofensivitate alimentara pentru consumatorii din Moldova si facilitarea comertului prin reformarea si modernizarea sectoarelor sanitar si fitosanitar 
Reintegrarea țării
 • Reintegrarea țării
 • Eforturi sustinute vizind solutionarea conflictului transnistrean, respectind suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in cadrul hotarelor sale
Renaşterea Europei după Yalta. 1945-1950
 • Renaşterea Europei după Yalta. 1945-1950
 • Competenţa recunoscută Consiliului Europei se manifestă în domeniile: economic, social, cultural, ştiinţific, juridic, administrativ şi etic. Dar  această competenţă nu trebuie să...
Romania intre neutralitate si razboi 1916
 • Romania intre neutralitate si razboi 1916
 • În cei doi ani de neutralitate (1914-1916), România se află sub presiunea cele două tabere beligerante care au făcut numeroase demersuri la Bucureşti, fie pentru atragerea României în război, fie...
Romanitatea românilor in viziunea istoricilor
 • Romanitatea românilor in viziunea istoricilor
 • Romanitatea este elementul esenţial al identităţii lingvistice şi culturale ale poporului român, asemenea altor popoare ale Europei ( italieni, francezi, spanioli, portughezi), românii vorbesc o...
Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
Sistemul instituţional al Uniunii Europene
 • Sistemul instituţional al Uniunii Europene
 • Organele comunitare sunt acele elemente structurale, create prin tratate sau de catre institutiile comunitare, in vederea indeplinirii unor functii consultative auxiliare cu caracter tehnic,...
Sistemul judecatoresc
 • Sistemul judecatoresc
 • Revizuirea legislatiei existente in scopul asigurгrii independentei si impartialitatii sistemului judecatoresc, inclusiv asigurarea impartialitatii si eficientei procuraturii, precum si in scopul...
Statistica si controlul financiar
 • Statistica si controlul financiar
 • Adoptarea metodelor statistice integral compatibile cu standardele europene in domeniile statistice relevante si consolidarea capacitгюilor institutionale ale Departamentului Statisticг si...
Accesati Zakusi.net