logare  |  registrare

Management

Distributia produselor – caracteristicile canalelor de distributie
Economia contemporană și schimbarea tehnologică
 • Economia contemporană și schimbarea tehnologică
 • Noua economie, în mod inevitabil, trebuie să pornească de la principiile care s-au conturat în numeroase studii realizate în grup sau individual, din proprie iniţiativă sau din raţiuni practice ale...
Elaborarea deciziei în instituţiile publice
 • Elaborarea deciziei în instituţiile publice
 • Decizia este  un act social, deliberat, al unei persoane sau al unui grup de persoane, prin care se stabilesc scopul şi obiectivele unei acţiuni, direcţiile şi modalităţile de realizare a...
Elemente de deontologie
 • Elemente de deontologie
 • Deontologia, având ca obiect de studiu datoriile, obligaţiile morale, este considerată un studiu particular al moralei şi moralităţii, în timp ce etica este un studiu general al acesteia
Esenţa managementului strategic
 • Esenţa managementului strategic
 • În literatura de specialitate sunt bine delimitate două niveluri de luare a deciziei strategice, unul dintre care este la nivel de o afacere concretă, iar altul la nivel de corporaţie
Etapele şi evoluţia managementului ca ştiinţă
 • Etapele şi evoluţia managementului ca ştiinţă
 • Managementul ştiinţific  pune accentul  pe creşterea productivităţii muncii prin intermediul organizării raţionale a muncii . Aceasta presupune înlocuirea metodelor tradiţionale de muncă cu o serie...
Etica în afaceri
 • Etica în afaceri
 • Etica afacerilor defineşte un sistem de principii, valori, norme şi coduri de conduită, în baza unei filosofii a firmei, care se impun ca imperative morale inducând obligativitatea respectării...
Etica inginerească
 • Etica inginerească
 • Etica inginerească este ramura eticii aplicate,care examinează şi stabileşte standardele pentru obligaţiile inginerilor faţă de public,faţă de clienţi,angajaţi şi profesie.
Etica profesională
 • Etica profesională
 • Etica este ştiinţă a comportamentului, moravurilor; studiu teoretic al principiilor care guvernează problemele practice, iar morala este socotită: totalitatea mijloacelor pe care le folosim pentru...
Etica şi managementul
 • Etica şi managementul
 • Etica managerială poate fi considerată un cod de principii morale care stabilesc ceea ce este bine şi rău, corect şi incorect, responsabil şi iresponsabil, în exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor...
Euromanagementul şi euromanagerii
 • Euromanagementul şi euromanagerii
 • Accentuarea procesului integraţionsit din cadrul UE are drept echivalent în plan social un proces de europenizare. Acest din urmă proces constituie baza/fundamentul apariţiei şi consolidării...
Evolutia gandirii si practicii manageriale
 • Evolutia gandirii si practicii manageriale
 • Taylor s-a preocupat de organizarea activit de supraveghere si indrumare pe baza separarii de executie,. Dupa Taylor metodele vechi impirice trebuie sa fie inlocuite cu logica stiintifica, el a...
Evoluţia managementului administraţiei publice
 • Evoluţia managementului administraţiei publice
 • Managementul administraţiei publice sau managementul public, este doar o parte componentă a administraţiei publice care cuprinde un spectru mai larg de probleme şi include în sine pe...
Evoluţia Uniunii Europene
 • Evoluţia Uniunii Europene
 • Evoluţia Uniunii Europene începe odată cu anul 1957 când, prin Tratatul de la Roma 6 state occidentale (Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania de Vest, Franţa şi Italia) pun bazele unui acord...
Funcţia de control a managementului
 • Funcţia de control a managementului
 • Funcţia de evaluare-control este ansamblul proceselor prin care performanţele firmei sînt măsurate şi comparate cu obiectivele şi stndardele stabilite iniţial, precum şi determinarea cauzelor ce...
Funcţia de organizare
 • Funcţia de organizare
 • Ca obiect managerial organizarea procesuală constă în descompunerea proceselor de muncă în elemente, adica în timpi, operaţii, mişcări, însoţite de analiza acestora în...
Funcţiile managementului
 • Funcţiile managementului
 • Între lucrători şi conducător există diviziunea muncii şi a răspunderii. Conducătorul îndeplineşte lucrul pentru care dînsul este mai pregătit, decît muncitorii care vor...
Funcţiunea de personal
 • Funcţiunea de personal
 • Analiza postului constă în determinarea caracteristicilor principale a acestuia, adică identificarea sarcinilor, obiectivelor şi responsabilităţilor ce revin angajatului la un anumit post şi...
Fundamentele managementului comparat internaţional
 • Fundamentele managementului comparat internaţional
 • Managementul internaţional constă în exercitarea ansamblului funcţiilor managementului într-un mediu multinaţional, multicultural sau transcultural. Managementul intercultural, ca şi managementul...
Fundamentele managementului public
 • Fundamentele managementului public
 • Managementul public se dezvoltă ca domeniu al științei pornind de la elementele sale fundamentale. Managementul public reprezintă suportul teoretic și practic necesar implementării schimbărilor...
Accesati Zakusi.net